Odhlašování obědů

Ve spojitosti se změnami organizace výuky na základě rozhodnutí KHS o karanténě žáků, případně tříd a jejich opětovným postupným zapojením do výuky ve škole není škola schopna zajistit přihlášení a odhlášení žáků. Škola odhlásí žákům oběd pouze na první den při zavření třídy, příp. školy. Zbývající obědy po různou dobu karantény odhlašují rodiče. Pomocí aplikace (STRAVA), popřípadě telefonicky 725 913 401.

Za odhlašování a přihlašování jsou odpovědni rodiče.