ODISbus

Dne 24.2. byl ke škole přistaven ODISbus, kde měli žáci 6. ročníků program o hromadné dopravě a její návaznosti na životní prostředí. Žáci se dozvěděli spoustu informací o různých typech dopravy a o možnostech dopravního integrovaného systému – využití ODISky ve vlacích, autobuse, tramvajích i trolejbusech. Byly představeny různé druhy autobusů a bylo vysvětleno, jaký pohon využívají – plyn, nafta a elektřina. Poté si mohli žáci srovnat výhody a nevýhody dopravy z Opavy do Ostravy autem a hromadnou dopravou. Závěr byl věnován otázkám a odpovědím s odměnou.

Akce se vydařila, všichni odcházeli s magnetkem obrázku autobusu na památku.