Oheň

V úterý 27. října 2009 bude naším celodenním tématem OHEŃ. V rámci projektového vyučování za námi přijdou velkopolomští dobrovolní hasiči, věnující se mládeži, vedoucí velkopolomských mladých hasičů.