On-line výuka

Vážení rodiče,

rádi bychom vám všem poděkovali za vaši práci s dětmi, která je v tomto nelehkém období náročná a vyčerpávající. Vzhledem k tomu, že domácí a on-line vzdělávání bude ve školství probíhat pravděpodobně až do konce května, začneme od pondělí 30.3.2020 s interaktivní výukou, která by měla alespoň částečně pomoci žákům s domácím vzděláváním, samostudiem. Zaměříme se na výuku profilových předmětů – M, Čj, Aj, které doplníme střídavě fyzikou, přírodopisem, dějepisem a zeměpisem.

Jak to bude fungovat?

Nadále platí informace na webu „KORONAVÝUKA“, stejně jaké úkoly v systému DM.

Interaktivní podpora bude probíhat pomocí videokonferencí a telemostu.

Příslušným vyučujícím je nutno poslat email, kam přijde pozvánka k videokonferenci.

Rozvrh na další týden bude zveřejněn v pátek na webu školy a v systému DM.

Protože jsme si vědomi toho, že technické podmínky nemusí být všude ideální, rozhodli jsem se dát k dispozici 80ks školních tabletů určených do výuky. Tyto tablety budou přednostně poskytnuty rodině se třemi a více školními dětmi a rodině bez jakéhokoliv technického vybavení, dále dle možností i ostatním. Tablet bude předán po podpisu smlouvy o hmotné odpovědnosti. Žádosti o tablet zasílejte do emailu zastupcereditele@zsvelkapolom.cz do čtvrtku 26.3.2020 do 10,00. Tablety budou k předání v pátek 27.3.2020 8,00-12,00

Vedení školy