Opavský skřivan 2008

7. 3. se konal ve Středisku volného času v Opavě již 20. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní Opavský skřivánek. Naši školu úspěšně reprezentovala žákyně 9. třídy Marie Kamišová, kterou na soutěž připravovala p. uč. Jitka Švidrnochová. Maruška se při velkém počtu účastníků umístila mezi čtyřmi nejlepšími a postoupila do regionálního kola.
Finále soutěže se uskutečnilo 4. 4. v Divadle loutek v Opavě formou soutěžního koncertu. Každé dítě zazpívalo 2 písně, jednu s doprovodem cimbálové muziky SEKERÁŠE a jednu a capella (bez doprovodu). Všechny děti byly oblečené v národních krojích, což dodalo soutěži slavnostní atmosféru. Maruška obsadila 3. místo.

K úspěchu gratulujeme!