ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020 bude následující:

V týdnu 12.-16. 10. 2020 ve škole budou přítomny  třídy 6.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A. Distančně se budou vzdělávat třídy 6.C, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B.
V týdnu 19.-23. 10. 2020 ve škole budou přítomny třídy 6.C, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B. Distančně se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, platí stejná pravidla pro omlouvání, jako u běžné výuky. Během distanční výuky nejsou vyučovány výchovy. Třídám, které se vzdělávají distančně jsou odhlášeny obědy.  Žáci, kteří mají zájem o obědy v době distanční výuky si je mohou vyzvednout do jídlonosičů mezi 12 a 13 hodinou.

Dále došlo ze strany MŠMT ke změně organizace školního roku a na dny 26.-27.10.2020 jsou vyhlášeny Covidové prázdniny.
Vedení školy