ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

1. 9. 2014

8:05 zahájení školního roku 2014/2015 venku před respiriem školy.
V případě nepříznivého počasí proběhne uvítání prvňáčků ve třídách.
Konec vyučování je v 9:45 hodin.

2. 9. 2014

1.stupeň   8:05 – 11:40  (mimo prvních tříd)
2. stupeň  8:05 – 12:35
Od 3. 9. již bude probíhat výuka dle rozvrhu hodin.
Během prvního školního týdne nebude odpolední vyučování na 2. stupni. Obědy na úterý 2. 9. musí žáci nahlásit svým třídním učitelům v pondělí 1. 9.
Organizace vyučování v 1. třídách:
Pondělí 1. 9. do 9:00 – 9:30 hodin.
Úterý 2. 9. a středa 3. 9. do 9:45 hodin.
Čtvrtek 4. 9. a pátek 5. 9. do 10:45 hodin.