Organizace začátku školního roku pro žáky 1. tříd

Informace pro rodiče našich prvňáčků:

Pondělí 3.9.

Školní rok bude slavnostně zahájen před respiriem hlavní budovy školy v 8.05 hod. Po zahájení půjdou prvňáčci s rodiči do ZŠ Pastelka, kde budou přivítáni třídními učitelkami ve svých třídách. Rodičům budou sděleny informace k organizaci dalších dnů. Předpokládáme ukončení prvního dne v 10.00 hod. Pro zájemce bude k dispozici družina, obědy se první den podávat nebudou.

Úterý 4.9.

Vyučování potrvá od 8.05 do 9.45 hod., tj. 2 vyučovací hodiny, pak děti posvačí. Děti, které nepůjdou s paní vychovatelkou do družiny, si rodiče vyzvednou v 10.00 hod. v ZŠ Pastelka. Děti budou obědvat v jídelně hlavní budovy školy.

Středa-pátek  5.9-7.9.

Vyučování proběhne od 8.05 do 10.45 hod., tj. 3 vyučovací hodiny. Děti budou po vyučování opět odcházet s paní vychovatelkou do družiny a na oběd do hlavní budovy školy nebo si je převezmou rodiče po vyučování v ZŠ Pastelka.

Od 10. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu, tj. denně 4 vyučovací hodiny od 8.05 hod. do 11.40 hod. a přihlášené děti  budou již obědvat v ZŠ Pastelka.  Po obědě je paní vychovatelka odvede do školní družiny v hlavní budově školy.

Podrobné informace se dozvíte od třídních učitelů v pondělí 3.9. ve svých třídách.