PAPRSEK v Ostravě – Plesné

Pěvecký sbor byl pozván, aby svým vystoupením zahájil slavnostní shromáždění občanů v kulturním středisku v Plesné. Minikoncert dne 6. 11. 2007 se vydařil, odměnou byla nejen pochvala a chutné zákusky, ale i radost posluchačů, z nichž někteří dokonce při slezské lidové písničce „Panímámo švarnu dcerku matě“ zpívali spolu se sborem.