PF 2014

Vánoce Vedení a všichni zaměstnanci školy přejí všem žákům, rodičům i široké veřejnost krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a pohodu.