Planetárium

Ve dnech 20.4 a 25.4. žáci druhého stupně v rámci připomenutí Dne Země a v rámci výuky zeměpisu
navštívili Planetárium v Ostravě. Každý ročník měl program v planetáriu (hvězdná obloha a tematický
film) a prohlídku experimentária planetária. Šestý a devátý ročník také navštívili hvězdárnu. Žáci si
mohli zopakovat své znalosti ze zeměpisu, fyziky, chemie a dalších předmětů.