Plánované akce pro školní rok 2007/2008

Pro letošní školní rok 2007/2008 připravujeme tyto akce:

V říjnu vystoupíme s nejstaršími dětmi na oslavách důchodců jubilantů v obci.
A spolu s rodiči akce „Poznáváme přírodu“ – společná procházka lesem se soutěží v poznávání stromů, ptáků, atp.

V listopadu navštíví naši MŠ KLUBÍČKO z Opavy se svým zábavně-výchovným programem.

V čase předvánočním chystáme pro děti Mikulášskou nadílku pro tento rok s účastí rodičů a vánoční nadílku s koledami a vším co k Vánocům patří.
Tradičně znovu chystáme vystoupení dětí v Klubu důchodců.

Také nás čeká výlet do Divadla loutek Ostrava, kde navštívíme představení O pejskovi a kočičce. A návštěva Planetária v Porubě, kde shlédneme program pro děti s názvem „Chlapec a hvězdy“.

V březnu budeme hledat „Skřivánčí poklad“ a v měsíci dubnu budeme s rodiči zdobit velikonoční kraslice. V dubnu rovněž proběhne schůzka rodičů.

Na měsíc květen chystáme v rámci oslavy Dne matek vystoupení dětí v MŠ i v Klubu důchodců.
S tatínky bude Vlaštovkiáda, včetně výroby vlaštovek. A v tomto měsíci půjdeme i na společný výlet s rodiči.

A samozřejmě v červnu oslavíme Den dětí programem a soutěžemi o ceny.

Dále nás čeká Indiánská stezka v Nových Sedlicích, která se dětem v loňském školním roce moc líbila.
A rovněž máme opět po celý školní rok soutěž o talóny, které děti dostávají za povedené kresby, básničky atp. Na konci roku jsou všechny děti odměněny.

Další akce budou zařazeny dle aktuální nabídky a možností MŠ.