Podzimníček 2018

Děti 2.-5. tříd se letos znovu zapojily do soutěže Podzimníček. Některé samostatně, jiné s pomocí rodičů, vytvořily z přírodních materiálů nádherné výrobky. Tento týden probíhá společné hodnocení. Všechny děti obdržely hlasovací lístky, na které zapisují dle svého uvážení nejhezčí a nejzdařilejší výrobky. Po sečtení všech hlasů budou ti nejlepší odměněni.

Děkujeme dětem i jejich rodičům za účast v soutěži.Všechny vaše výtvory zdobí chodby 1. stupně a všem připomínají, že PODZIM je tady!

Foto výrobků zde