Pomoc žáků v domově důchodců Sluníčko

Dne 6. 5. 2016 navštívili žáci 8. třídy, jak jim již tradice velí, Domov důchodců Sluníčko v Ostravě Vítkovicích. Účelem návštěvy byla brigáda v okolní zahradě. Děti pomáhaly s jarním úklidem –  hrabaly zetlelé listí a větve, zametaly, plely a čistily chodníky i okrasné plochy v parku. Odměnou jim byl dobrý pocit, že mohly někomu nezištně pomoci. Pan Tejzr, vedoucí provozně technického útvaru Domova důchodců, žáky chválil a těší se na brzkou spolupráci zase na podzim. Všem zúčastněným žákům velice děkujeme za to, že je pro ně pomoc starším, nemohoucím či nemocným osobám samozřejmostí.