Poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim

Na čtvrtek 3. února jsme pro žáky devátých tříd naší školy připravili ve spolupráci s CK Školní zájezdy poznávací exkurzi do koncentračního tábora Osvětim a Březinka v Polské republice. Jako pedagogický doprovod se zúčastnila paní učitelka Michaela Friedecká, Simona Kravčenko a pan učitel Libor Škop.

Po příjezdu do místa exkurze započala ve 12:30 asi  dvouhodinová prohlídka koncentračního tábora Osvětim I s průvodci. Procházeli jsme ulicemi tábora, navštěvovali zděné „baráky“ s expozicemi a snažili se udělat si alespoň přibližnou představu o „životě“ v tomto místě. Po chvíli ticha u popravčí stěny a prohlídce plynové komory a spalovacích pecí následoval přesun autobusem do koncentračního tábora Osvětim II – Březinka opět s komentovanou prohlídkou. Na příjezdové rampě tohoto „tábora smrti“ jsme vyslechli výklad o osudech lidí v této části tábora. Nahlédli jsme do dřevěných stájí, které byly upraveny pro „ubytování“ vězňů, prohlédli si vězeňské „toalety“ a zhlédli stovky komínů zbořených baráků vypovídajících o původním rozsahu tábora.

Podle pozorování žáků při exkurzi samotné a zároveň na základě rozhovorů s nimi mohu konstatovat, že exkurze v tomto rozsahu splnila svůj účel, jímž bylo doplnění probrané látky o osobní prožitek a získání reálné představy o místě hromadného vyvražďování lidí v průběhu druhé světové války. V neposlední řadě jsme si zde uvědomili, jaké štěstí máme, když žijeme v míru obklopení lidmi, které máme rádi.

Libor Škop