NOVINKY

 • Soutěž mladých zoologů 2022 „Primáti“

  Velká gratulace patří našim žákům z třídy 7.C, Kláře Masiarikové, Anežce Drabíkové, Veronice
  Durajové a Michaelu Těluškinovi, kteří se zúčastnili v měsíci listopadu náročné vědomostní soutěže
  v ZOO Ostrava. Ze 173 soutěžících družstev si v sobotu 26.11.2022 vybojovali krásné 4. místo!
  Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 • Turnaj ve vybíjené

  Dne 16.11. 2022 se žáci 5 tříd naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené mezi školami ZŠ Krásné Pole, ZŠ Vřesina, ZŠ Dolní Lhota. Turnaj proběhl v tělocvičně v Dolní Lhotě. Hráli jsme vyrovnané turnaje se všemi školami a žáci hráli dravě a se ctí. Moc jim děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

  Petra Zajícová

 • Florbal

  GRATULUJEME našim sedmačkám, šikovným florbalistkám – Nele Popkové, Rozálii Ploticové, Sofii Fistrové, Adéle Malecové, 

  Báře Račákové, Lucii Lasákové, Nele Prchalové, Evě Klein a Bětce Slané. 

  Děvčata vybojovala ve finále obvodního kola 2. místo a postoupila do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2023. 

  BUDEME VÁM DRŽET PALCE!

 • Zdraví a krása na zahradě

  V říjnu a listopadu se žáci prvního stupně zúčastnili výtvarné soutěže s tématem Zdraví a krása na zahradě. V hodinách prvouky a českého jazyka jsme diskutovali o problematice zdraví, ve výtvarné výchově se věnovali tvorbě obrázků. Na konci soutěže se sešlo mnoho krásných prací. Nejlepší tři z každého ročníku byly oceněny malou odměnou. Vystavené práce je možné si prohlédnout na chodbách. Věříme, že si žáci soutěž užili a těšíme se na další akce.

  Kolektiv učitelů prvního stupně

 • SCIENCE MULTIPLE FIGHT

  24. 10. 2022 jsme pro žáky 7. ročníku realizovali projektový den SCIENCE MULTIPLE FIGHT. Naším cílem bylo propojit znalosti a dovednosti žáků napříč předměty, jako je fyzika, informatika, tělesná výchova a výtvarná výchova. V přípravné fázi se žáci učili vytvářet tabulky v excelu, vkládat vzorce pro vyhodnocení sportovních výkonů a tvořili diplomy. V průběhu projektového dne získali zkušenosti jako rozhodčí, sportovci, administrativní pracovníci a moderátoři slavnostního vyhlášení. Žáci měli prostor diskutovat s Danielem Koutným, zkušeným organizátorem sportovních akcí z Domu dětí a mládeže v Plesné.

  Děkujeme všem zúčastněným žákům a učitelům. H. Mihulová