Prázdninový provoz školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Velká Polom bude v období letních prázdnin uzavřená

 od 15. 7.  do 18. 8. 2013.