Prevence nežádoucího chování

Dne 2. 11. 2009 se na naší škole uskutečnila první část besed s Městskou policií Ostrava. Policisté mají v rámci preventivního programu v boji proti kriminalitě připravena různá témata, zaměřená na aktuální problematiku. O jaká témata šlo tentokrát?
5. ročník: Nebezpečná hra (šikana)
6. ročník: Nedělej si problém (zařazené téma)
7. ročník: Život ve městě (na vesnici)
Další besedy pro další ročníky a pro mateřskou školku se uskuteční ještě v měsících listopadu, prosinci, lednu a únoru.