Preventivní projekt AJAX ve 2. třídě

V letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikového projektu Policie ČR s názvem AJAXŮV  ZÁPISNÍK. Jedná se o preventivní projekt, jehož cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku.
Průvodce jim dělal policejní pes Ajax. Žáci dostali pracovní sešit, který obsahuje 10 témat a pracovali s ním po celý školní rok. Seznámili se s běžnými každodenními záležitostmi – pohyb v silničním provozu, vlastní bezpečnost aj. Naučili se i předcházet různým sociálně patologickým jevům – šikaně, alkoholu, hazardním hrám aj.
Osobní kontakt dětí s uniformovaným policistou byl dobrým začátkem k vytváření si kladného vztahu k policií. Děti si zapamatovaly, že se na každého policistu mohou kdykoliv obrátit s prosbou o radu či pomoc.
1. června 2011 byl projekt ukončen malým testem a po jeho vyhodnocení rozdal policista žákům vysvědčení a drobné dárečky.
Samozřejmě, že nezapomněl pozval policisty kinology, kteří „AJAXE“ přivedli až do třídy. Na školní zahradě pak žákům předvedli policisté s cvičenými psy některé zásahy při zadržení pachatele aj.
Nakonec si mohl Ajaxe každý pohladit. Dětem se celý projekt moc líbil. Jeho ukončení bylo velmi zajímavé a mělo slvnostní atmosféru.