Přihlášky do mateřské školy

Žádost

Žádáme rodiče dětí, kteří se zúčastnili zápisu do MŠ Velká Polom na šk. rok 2010/2011, aby odevzdali řádně vyplněné přihlášky nejpozději do 15. března 2010.
Děkujeme