Přijetí dětí do první třídy

Dne 3.2.2015 proběhl na naši škole zápis budoucích prvňáčků.

K zápisu se dostavilo 47 žáků, všichni byli přijati.

Evidenční čísla přijatých:

88 100 112 124

89 101 113 125

90 102 114 127

91 103 115 128

92 104 116 129

93 105 117 130

94 106 131

95 107 119 132

96 108 120 133

97 109 121 134

98 110 122 135

99 111 123 137