Přijetí do 1. třídy

Dne 6.2.2014 proběhl na naši škole zápis dětí do 1. třídy.

K zápisu se dostavilo 58 dětí a všechny byly přijaté.