Přijímací řízení do MŠ v Horní Lhotě

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA KOPEČKU HORNÍ LHOTA

pro školní rok 2019/20

Proběhne dne 3. 5. 2019

od 15.30 do 17.00 hodin

v MŠ Horní Lhota

předpokládaný počet míst  3

 

K zápisu se dostavte prosím s rodným listem dítěte a občanským průkazem.