Den otevřených dveří

18. prosince 2007 v 16.00 hodin se bude konat na naší škole den otevřených dveří na téma

PŘEDVÁNOĆNÍ POSEZENÍ S KULTURNÍM PROGRAMEM

Součástí akce, která začíná ve školní jídelně, bude předvánoční výstava v prostorách chodeb a učeben v obou pavilonech, na které si budete moci zakoupit nejen malé občerstvení, ale i drobné upomínkové předměty vyrobené žáky školy.

Těšíme se na návštěvu rodičů našich žáků i široké veřejnosti, kterou zajímá, co se na naší škole děje.