Přírodovědný klokan

Naše škola, žáci 8. a 9. tříd, se zúčastní soutěže, kterou pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého Olomouc spolu s pedagogickou fakultou této univerzity. Soutěž má vzbudit zájem o techniku a přírodovědné obory, jmenuje se Přírodovědný klokan a její školní kolo proběhne na naší škole 11. listopadu 2009.