Přírodovědný klokan

Již tradičně se naše škola zapojuje do soutěže „Matematický klokan“. V letošním školním roce jsme se poprve zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“. 40 žáků z 8. a 9. tříd odpovídalo na testové otázky z přírodovědných předmětů. Nejlepší řešitelé byli vyhlášeni ve školním rozhlase a odměněni drobnou sladkostí.