Proběhla třetí soutěž školního sportovního poháru

Třetí soutěží školního sportovního poháru byl šachový turnaj, který se odehrál 19.12.2014 .

Soutěže se zúčastnilo celkem  42  dětí.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Mladší žáci –            Petr Dostál

Mladší žákyně –       Denisa Mohylová

Starší žáci –                Petr Kupský

Starší žákyně  –         Nela Laufková

Příští soutěží ŠSP bude šplh na tyči.

Průběžné výsledky poháru zde