Profesní orientace žáků 8. tříd

Pro žáky osmých tříd nastane příští rok nejdůležitější okamžik jejich povinné školní docházky – budou si muset zvolit směr, jakým se po ukončení základní školy, vydají. K tomu, aby o svých budoucích krocích začali přemýšlet co nejdříve, proběhly v měsíci květnu dvě akce: beseda s konzultantkou na Úřadu práce v Ostravě-Porubě a „Dny profesní orientace“, která připravila paní učitelka Slípková ve spolupráci s psychologem a koučem. Na besedě na ÚP Ostrava – Poruba získali žáci povědomí o tom, jaké existují střední školy a kterou by si měli vybrat pro studium jimi vybraných povolání. Žáci si také mohli vyzkoušet test profesní orientace, který jim potvrdil, nebo zpochybnil, že se na vybraný směr hodí. Také se naučili orientovat v Atlase školství a dozvěděli se o možnostech získání informací o jednotlivých středních školách.

Dny profesní orientace se konaly ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2017 v hotelu Bezruč v Malenovicích. Přivítalo nás krásné počasí, takže jsme mohli celou dobu konání kurzu pracovat venku. Žáci se sobě, i svých spolužácích, dozvěděli spoustu nových, možná i překvapujících, informací. Zjistili, jaké vlastnosti se hodí pro jimi vybraný profesní směr, vyzkoušeli si pracovní pohovor, pokusili se formulovat své myšlenky a vystoupit s nimi před ostatními.

Samozřejmě nám zbyl čas i na oddychové aktivity, hrály se různé hry, také jsme byli několikrát v hotelovém bazénu, opékali jsme špekáčky a ve středu odpoledne jsme se vydali na Lysou horu, na kterou jsme, ale nevylezli, protože nás po cestě potkala obrovská průtrž mračen, takže jsme se úplně mokří vraceli zpátky do hotelu.Celá akce probíhala v klidné a přátelské atmosféře a věříme, že aspoň trochu pomohla letošním „osmákům“ v jejich rozhodování.

Mgr.Michaela Friedecká