Program – Recyklace hrou

yVK0esIBRJkRpG_h1U5PnLOyALgQN8FS0zoQ7Eq8ad7dYxOcW3S43puuHfAnuqn8gsY1CAwV pondělí 2. února jsme pozvali do školy lektorku s programem RECYKLACE HROU.  Děti se dozvěděly mnoho informací o třídění odpadů a jeho následné recyklaci.Rozebraly si pračku, lampičku, baterii, videopřehrávač, roztřídily jejich části do správných kontejnerů.Do programu jsme vybrali za odměnu třídy, které nasbíraly od minulého školního roku nejvíce baterií – 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B, proto byl program zdarma. V průběhu akce byl zároveň odměněn věcnou cenou žák osmé třídy Radek Pytel, který během roku nasbíral a odevzdal do soutěže nejvíce baterií.

Sběr baterií stále pokračuje a do konce února sbíráme i staré mobilní telefony.

oF04eslPZsDQ8lJS6AVPnLOyALhVsEf3neFiDBJCtpw0YrhjW3S43puuHfAnuqn8gsY1CAw