Projekt EDISON

V letošním školním roce navštíví naši školu v rámci projektu Edison sedm stážistů ze zahraničí – z Indie, Kolumbie, Turecka, Číny, Ruska, Egypta a Maďarska. Všichni jsou studenty vysokých škol a jejich cílem je představit našim žákům svoji zemi – její obyvatele, náboženství, kulturu, politickou situaci apod., a to formou „Global village“ (stánků), ve kterých vystaví typické věci své země, jako je jídlo, hrací nástroje, oblečení, tradiční dekorace a mnoho jiného.
Na naší škole budou působit dva dny (24. a 25. 9. 2012); další dva dny se představí na základní škole v Krásném Poli. Celá akce bude probíhat v rámci projektových dnů a výstup bude ve škole vystaven po celý školní rok. O průběhu projektu budeme rovněž informovat na webových stránkách naší školy.