Projekt: „Modernizace odborné výuky na ZŠ Velká Polom“


Projekt: „Modernizace odborné výuky na ZŠ Velká Polom“

Základní škola Velká Polom v rámci čerpání dotací z fondů EU nyní realizuje projekt „Modernizace odborné výuky na ZŠ Velká Polom“.

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky technických, řemeslných a přírodovědných předmětů na ZŠ Velká Polom za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. 

Cíle projektu: 

  • vytvořit ze zastaralé odborné učebny s nedostatečným či přežitým zařízením moderně vybavenou učebnu určenou pro výuku pracovně manuálních dovedností, která umožní kvalitní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků z oblasti technických a řemeslných oborů,
  • zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání prostřednictvím bezbariérového přístupu k učebně,
  • vybudovat venkovní výukové prostory s vazbou na oblast přírodních věd.

V rámci projektu bude modernizována odborná učebna pracovních činností. Učebna projde celkovou proměnou. Ze zastaralé třídy se stane moderní učebna dílen vhodně a bezpečně upravená pro výuku pracovních činností. Učebna bude také rozšířena o prostory skladu pomůcek a materiálů. Do učebny bude pořízen nový nábytek s dostatečným úložným prostorem pro vystavení žákovských výrobků, uskladnění technických pomůcek a pracovního nářadí. Žáci budou mít možnost pracovat u 12-ti nových kombinovaných pracovních stolů (ponků) opatřených svěráky pro uchycení materiálů. Stůl bude mít možnost obrátit pracovní desku a tak uschovat svěrák v případě potřeby volné pracovní plochy pro práci s jinými nástroji, či přípravy pracovních nákresů. Žáci budou moci pracovat rovněž v žákovských lavicích umístěných pod okny nebo na třech přípravných stolech s dostatečným prostorem, umístěných podél stěny učebny. K jednotlivým lavicím a pracovním stolům budou pořízeny nové židle. Učebna bude rovněž vybavena moderním celoplastovým mycím centrem. Nově upraveno bude taktéž pracoviště pedagoga. Mimo pracovní stůl to bude zejména moderní vyučující technika – interaktivní tabule, učitelský ovládací počítač a notebook pro pedagoga.

Na schodiště vedoucí do suterénu, kde se učebna nachází, bude nainstalována šikmá schodišťová plošina, která zpřístupní učebnu pracovních činností imobilním osobám.

Součástí projektu bude také vybudování venkovních výukových prostor před budovou 2. stupně. Na travnatou plochu budou instalovány dřevěné hranoly sloužící jako lavice pro venkovní výuku. Dále zde budou vysázeny stromy, keře a rostliny typické pro Českou republiku. U rostlin budou instalovány popisky s názvem. 

Výsledkem projektu bude nově vybavená odborná učebna s bezbariérovým přístupem a nově zbudované venkovní výukové prostory umožňující zabezpečit kvalitní vzdělávání klíčových kompetencí zvyšujících připravenost budoucího uplatnění na trhu práce.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.