Projektový den – RODINA

     15. října 2010 proběhl na naší škole projektový den „RODINA“. Mladší děti I. stupně zvládly pod vedením učitelů vytvořit jednoduché rodokmeny rodin, nakreslit celou svou rodinu, složit puzzle rodiny a postavit dům ze všech rodin ve své třídě. Povídaly, jak tráví volný čas společně se svými rodiči nebo jak pomoci vytvořit doma krásnou a příjemnou atmosféru. Řeč byla i o povinnostech rodičů chodit do zaměstnání a jiných starostech s výchovou dětí. Poučné i zajímavé bylo pro děti poznávání věcí a předmětů, které používali v domácnostech naši předkové.  Starší děti I.stupně tvořily samostatně myšlenkovou mapu rodiny. Samy navrhovaly a diskutovaly o tématech jako např: hádky sourozenců, odložené děti, společně strávený čas rodičů a dětí, finance a rodina, úmrtí v rodině apod. Došlo i na srovnávání majetkových poměrů našich a zahraničních rodin. Ať už děti hovořily o rodině anglicky nebo česky, nakonec se všechny shodly, že NEJŠŤASTNĚJŠÍ   DĚTI   JSOU  TAM,  KDE   SE  MAMINKA  A  TATÍNEK  SMĚJÍ.. .. své rodiče by za nic na světě nevyměnily.
Žákům II. stupně se projektový den o rodině také povedl, chovali se vzorně a předem si zjistili odpovědi rodičů a spolužáků na otázky: „Na co jsem ještě malý?“ a „Na co jsem už velký?“ Dotazník společně vyhodnotili ve třídě. Žáci pracovali také ve skupinách se spolužáky ostatních tříd II.stupně, kde hovořili anglicky o české rodině, o rodinách v různých zemích, jak užitečně trávit volný čas, jakou roli mají oni sami ve své rodině apod. Hráli hry, které mohou hrát spolu rodiny tak, aby se zapojil každý člen v rodině. Nejstarší žáci II. stupně výtvarně zpracovali rodinu v jiných zemích a vytvořili koláž na téma – „dovolená snů“. Společně s učiteli diskutovali ve třídách i na tak obtížné téma, jakým je např: náhradní rodinná péče nebo ztráta milované osoby (dítěte či rodiče). Celé dopoledne je zachyceno na fotografiích a jednom videu, umístěných ve fotogalerii školy na internetových stránkách ZŠ.