Projektový den

My všichni, učitelé i žáci školy, víme, že naše modrá planeta Země je příliš zatěžována existencí a činností především jednoho živočišného druhu – člověka. Proto jsme náš další projektový den věnovali svátku Den Země. Chceme dýchat čistý vzduch a žít ve zdravém a pěkném prostředí. Zpracovávali jsme proto ekologická témata a vypravili jsme se také do okolí prozkoumat, zda dospělí dávají nám dětem dobrý příklad, jak se chovat k matičce Zemi.

Zpráva 6.A

Vydali jsme se v plném počtu na trasu jižním směrem. Prošli jsme staveništěm nových rodinných domků, kde měli na odpad přistavěné kontejnery. V lese a podél potoka směrem na Dolní Lhotu bylo celkem čisto, ale na skládce na konci lesa byly věci, které tam rozhodně nepatří (kachličky, sklo, pet láhve, igelity a guma).

Zpráva 7.A a 7.B

Dne 25. dubna se konal 3. projektový den s názvem Den Země. Žáci 2. stupně měli za úkol zjistit, jak je naše okolí znečištěné. 7. třídy prozkoumaly krajinu kolem školy a sportovního areálu.

Při zkoumání okolí školy žáci našli: Papíry, plastové láhve, krabičky od cigaret, obaly od potravin, igelity, pletiva, sklo, botu, kelímky, svodidla, linoleum, koš, polystyrén, izolepu.

Okolí sportovního areálu: Cigarety, sklo, láhve, železo, koberec, plechovky.

Nakonec jsme zjistili, že krajina, kterou jsme zkoumali, byla na některých místech částečně znečištěná.
Zároveň jsme došli k závěru, že v okolí hřiště a školy je hodně zeleně a stromů, které tlumí hluk a vytvářejí příjemná zákoutí.
Z nasbíraných přírodnin jsme ve škole udělali výstavku.

Zpráva 8.A

Trasa: Velká Polom-Horní Lhota-Dolní Lhota

– rybník u školy – podél cesty vpravo a vlevo odpadky směrem ke tvrzi i k novostavbám
– skládka v úvozu k novým domům – staré železo a plast
– papuč v rybníce
– pod nástěnkou na hlavní cestě odpadky, lahve
– konečná stanice vleku – bečka s dírou a v tom nepořádek a kolem kusy betonu
– u Majeráku je uklizeno, jsou tu plastové pytle na odpadky
– na kraji Horní Lhoty na polní cestě vpravo je rozšrotovaný vrak auta – interiér, sedačky
– zleva návoz suti, odpad ze stavby, sklo
– okolo budovy bývalého kravína v Horní Lhotě – skládka všeho možného – plechy, zbytky materiálů, dva odstavené vraky aut (dodávky) bez SPZ
– úvoz nad rybníkem – odpadky
– úvoz směrem k rybníku – pytel s odpadky, plastové lahve, WC mísa
– u rybníka rozbitá hokejová branka

Doufáme, že bude nejhorší nepořádek, zejména vraky aut, odstraněn, suť se nebude vyvážet do přírody a zlepší se životní prostředí.

Zpráva 8.B

Vyšli jsme ze ZŠ po Plesenské ulici, kde nás upoutaly 2 sluneční panely na střeše jednoho domu. U „nového hřbitova“ jsme si všimli kontejneru firmy OZO na odvoz odpadků.
Za Velkou Polomí vpravo jsme zpozorovali černou skládku vytvořenou navezenou sutinou a různými odpadky. Dál pak vlevo před Plesnou jsme uviděli další nepořádek. Celou trasu lemovaly hromady uřezaných naskládaných větví, které překážely silničnímu provozu. Naši cestu zpestřilo pozorování srnek.

Zpráva 9.A a 9.B

V pátek 25. 4. proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Ráno jsme šli společně na vycházku do nejbližšího okolí školy – do prostoru bývalého statku. Naším prvním úkolem bylo zhodnocení dnešní podoby tohoto místa. Pak jsme se zamýšleli, jak by to tam v budoucnu mohlo vypadat. Své návrhy jsme výtvarně zpracovali a vystavili ve škole. Fotografie z našeho dopoledne si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy. A doufáme, že toto místo bude brzy jiné, hezčí, i když ne podle našich návrhů.