Provoz školní družiny

1. 9. 2014
6:30 – 7:30 ranní družina
9:40 – 15:00 odpolední družina

od 2. 9. 2014
6:30 – 7:30  ranní družina
11:35 – 16:30  odpolední družina