Sběr papíru

Sběrem papíru přispěj na konto adventního koncertu !

Vytříděný , pevně svázaný a zvážený papír přines do školy.
Od pondělí 12.11. do pátku 23. 11. 2007 bude vybírán vždy před vyučováním od 7.15 do 7.50 hodin u schodiště na 1. stupeň.
Třídění papíru – noviny, časopisy, brožury, sešity, učebnice bez desek, vlnitá lepenka.
Výtěžek sběru bude poukázán na konto adventního koncertu na ČT.