Sběr víček – charitativní akce

Naše škola každoročně pořádá sběr plastových víček. Letos budou všechna nasbíraná víčka věnována rodině s handicapovaným dítětem. Ve škole je možno odevzdávat víčka třídním učitelům nejpozději do 15. června.

Všem děkujeme.