Schůze občanského sdružení rodičů při MŠ

V úterý , dne 8.9.2015 v 18.00 hod. , proběhne schůze OSR v prostorách MŠ U Rákosníčka.

Na programu bude zpráva výboru o hospodaření, organizace školního roku 2015/2016,

platba stravného, platba školného.

Schůzka členek výboru  OSR proběhne v 17.00 hod. v MŠ U Rákosníčka.

Ing.Hana Slaná

předsedkyně OSR