Schůzka rodičů MŠ Velká Polom

Dne 26. září 2011 v 17.30 hod. se koná schůzka rodičů dětí MŠ Velká Polom. Schůzka se uskuteční v sále ZŠ ve Velké Polomi (2. patro – podkroví). Programem schůzky bude činnost MŠ a činnost sdružení rodičů.