Sešity pro 6. ročník šk. rok 2018/2019

Seznam počtu sešitů pro 6. ročník školní rok 2018/2019

  • Český jazyk: 4 x č. 564
  • Anglický jazyk: 2 x č. 564, 1 x č. 544
  • Matematika: 1 x č. 460, 1x č. 520
  • Fyzika: 1 x č. 565
  • Zeměpis: 1 x č. 460
  • Dějepis: 1 x č. 564, linkovaný trhací blok A5
  • Přírodopis: 1 x č. 460
  • VKO: 1 x č. 564
  • Hudební výchova: 1 x notový sešit (16 listů – ten silnější)