Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku.

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno a příjmení

Magdaléna Gorpielová
Jana Ploháková
Mgr.Nikola Peřichová

   

Mezi hlavní úkoly činnosti školní družiny patří vytváření klidného a bezpečného trávení volného času dětí po ukončení školní výuky s přihlédnutím k dalším zájmovým činnostem.

Provoz školní družiny: ranní družina: 6:30 – 7:15 hodin, odpolední družina: 11:40 – 16:30 hodin

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

od 1.9.2019 do 31.8. 2020 – 250 Kč/ dítě/měsíc

Kroužky při školní družině:

Pondělí:

12:30 – 13:30  keramika 1. třída

13:40 – 14:45 keramika 2. třída

14.45 – 15:45 keramika 3.-5. třída

Úterý: 

12:30 – 13:30 výtvarné činnosti 1. třída

13:30 – 14:30 výtvarné činnosti 2. – 3. třída

Středa:

13:30 – 14:15  míčové a sportovní hry 1. třída

14:15 – 15:00 míčové a sportovní hry 2. – 3. třída

Čtvrtek:

13.30  –  14.40   knihovna-výměna knih dle potřeby

13:30 – 15:00    logické a deskové hry

Pátek:

13.00  –  14.50   pobyt venku mimo školní zahradu,vycházky do lesa

Během celého roku:  za pěkného počasí pobyt venku na školní zahradě, vycházky do okolí školy.

Odchody dětí domů v čase 13:30 a po 15 hodině. Přihlásit nebo odhlásit se mohou děti vždy na začátku nebo v pololetí školního roku.

Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí to oznámit vychovatelce písemně s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze školní družiny. Na telefonickou žádost rodičů nebudou děti ze školní družiny uvolňovány.

Řád školní družiny