Školní sportovní pohár

Čtvrtou soutěží školního sportovního poháru byl šplh na tyči. Soutěž proběhla v průběhu ledna 2018. Z žáků druhého stupně dokázalo vyšplhat 79 dětí (z celkového počtu 190).

Vítězové jednotlivých kategorií:

  • Mladší žáci –             Matěj Rufer               3,19 s
  • Mladší žákyně –       Anna Bednářová        5,08 s
  • Starší žáci –              Denis Čunta              3,21 s
  • Starší žákyně –        Barbora Strnadová     5,22 s
  •                                  Kateřina Konečná      5,22 s

Příští soutěží ŠSP bude hod kriketovým míčkem. Průběžné výsledky ŠSP zde.