Školní sportovní pohár

Druhou soutěží školního sportovního poháru byl šachový turnaj, který se odehrál v průběhu prosince a ledna.
Soutěže se zúčastnilo celkem 67 dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
• Mladší žáci – Ondřej Bubeník
• Mladší žákyně – Jasmína Krištofová
• Starší žáci – Matěj Bubeník
• Starší žákyně – Michaela Vrbatová

Další disciplína ŠSP je šplh na tyči.

Průběžné výsledky ŠSP zde