Školní sportovní pohár

Čtvrtou soutěží školního sportovního poháru, která proběhla ve středu 17.4.2019 v tělocvičně školy, byla Velikonoční laťka, neboli skok vysoký. Soutěže se zúčastnilo celkem 96 dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:2V0-621D
2V0-622D
• Mladší žáci –      Matěj Klapuch (140 cm)
• Mladší žákyně – Barbora Konečná (135 cm)
• Starší žáci –        Denis Čunta (170 cm)
• Starší žákyně –   Natálie Beinhauerová (125 cm)

Příští soutěží ŠSP bude hod kriketovým míčkem. Aktuální výsledky ŠSP zde.