Školní sportovní pohár – čtvrtá soutěž

Čtvrtou soutěží školního sportovního poháru byl šplh.Soutěže, která proběhla v pondělí 19. ledna, se zúčastnilo celkem 71 dětí.

 Vítězové jednotlivých kategorií:

Mladší žáci –                        Jan Stadtherr

Mladší žákyně –                  Veronika Kozáková

Starší žáci –                          David Tejzr

Starší žákyně  –                   Alena Káňová

Příští soutěží ŠSP bude míčový víceboj .

Průběžné výsledky zde