Sopečný den v 6. ročníku

Na projektový den jsem se velmi těšila. Celá třída jsme se sešli ve třídě, kde si všechny skupinky kontrolovaly, jestli mají vše potřebné. První stanoviště bylo v učebně fyziky s paní učitelkou Kalužovou. Se zvoněním jsme začali vyrábět modely našich sopek z mouky a vody. Tyto dvě hodiny nám nejrychleji utekly. Každá sopka byla zajímavá a originální, dokonce i dvě z nich vybuchly! Teď jsou naše sopky vystavené na různých místech naší školy. Dále jsme šli do třídy za paní učitelkou Kubinovou a na velké kusy kartónu jsme malovali průřez sopky a ukazovali si jednotlivé části. Naštěstí jsme to stihli a naše výtvory jsou také vyvěšené po škole. Poslední dvě hodiny jsme strávili s paní učitelkou Zajícovou, která nám ukázala Ohnivý prstenec sopek po celém světě. Vyznačili jsme si kontinenty, litosférické desky a konkrétní sopky. Myslím si, že se nám to všem celkem povedlo. Po náročném dni jsme se těšili na oběd a na první letošní sníh. Projektový den mě moc bavil a byla bych ráda, kdyby se v budoucnu ještě nějaký takový den se uskutečnil. Děkujeme.
Barbora Kozelská, 6. B