Soutěž mladých zoologů 2022 „Primáti“

Velká gratulace patří našim žákům z třídy 7.C, Kláře Masiarikové, Anežce Drabíkové, Veronice
Durajové a Michaelu Těluškinovi, kteří se zúčastnili v měsíci listopadu náročné vědomostní soutěže
v ZOO Ostrava. Ze 173 soutěžících družstev si v sobotu 26.11.2022 vybojovali krásné 4. místo!
Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.