Soutěž ve sběru plastových víček

V letošním roce jsme nasbírali 220 kg plastových víček. Věnujeme je opět Danielu Grussovi, který trpí svalovou dystrofií. Daniel již zdárně ukončil studium maturitní zkouškou a je doma. Se zhoršujícím se zdravotním stavem musí jeho rodina vynakládat více peněz na léčbu a péči o jeho osobu, také na pomůcky, které potřebuje a spoustu dalších vitamínových doplňků na zmírnění průběhu onemocnění. Svou sbírkou jsme se jej snažili alespoň částečně podpořit.

Tím sběr víček ukončíme. Cena za výkup stále klesá a je čím dál větší problém víčka udat. V příštím školním roce budeme hledat jiné cesty, jak pomáhat těm, co to potřebují.