SPORTOVNÍ DEN

Občanské sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom pořádá v neděli 27.4.  od 14 hodin         

                                          SPORTOVNÍ DEN    

Akce proběhne v areálu školní zahrady a na hřišti. Pro účastníky jsou připraveny atletické, ale také zábavné disciplíny. Občerstvení  a věcné ceny zajištěny. Zveme všechny děti naší školy.