Sportovní odpoledne

Občanské sdružení rodičů při základní škole pořádá    

  v sobotu 24.4. ve 14:30 hod. u rybářské bašty           

( pod kopcem majerák)                                               

 NETRADIČNÍ   SPORTOVNÍ  ODPOLEDNE        

Na děti čeká trasa lesním terénem s různými úkoly.Pro všechny je připravena sladká odměna a pro nejlepší věcné ceny.

Občerstvení pro děti je zajištěno.Doporučujeme vhodný oděv a obuv.

Na všechny se těšíme.