Sportovní olympiáda 1. stupeň

V prvních červnových dnech proběhla již tradiční sportovní olympiáda 1. stupně. Děti 1. – 5. tříd si vyzkoušely sprint, skok daleký, hod medicinbalem či překážkovou dráhu. Zahrály si také zahrály vybíjenou a fotbal. Každá z disciplín byla hodnocena v kategoriích po ročnících, dívky a chlapci zvlášť. Nejlepší sportovci obdrželi medaile a všichni účastníci malou sladkou odměnu.

Foto z akce zde